After an earthquake, communication networks may be down or overloaded. Use text message instead of calling to prevent network outage.

Preparedness for Response Messages(17)
22/26
prev next
After an earthquake, communication networks may be down or overloaded. Use text message instead of calling to prevent network outage.
भूकम्पपछि सञ्चारका सञ्जालहरू खतम भएका अथवा तिनमाथि बढी भार परेको हुन सक्छ । सञ्जालहरूलाई निष्क्रिय हुन नदिनका लागि फोन गर्नुको सट्टा टेक्स्ट मेसेज (text message) को प्रयोग गर्नुहोस् ।

App Products with this message