Always defecate in proper toilets or latrines to prevent the spread of water-borne diseases such as diarrhoea. If you cannot use a latrine, bury your faeces in the ground. Do not defecate on open ground or near water sources.

Preparedness for Response Messages(30)
55/55
prev
Always defecate in proper toilets or latrines to prevent the spread of water-borne diseases such as diarrhoea. If you cannot use a latrine, bury your faeces in the ground. Do not defecate on open ground or near water sources.
झाडा–पखालाजस्ता पानीजन्य रोगहरू फैलन नदिनका निमित्त सधैँ उचित शौचालय अथवा चर्पीमा दिसा गर्नुहोस् । यदि तपाईँ शौचालयको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न भने आप्mनो दिसा जमिनमा पुर्नुहोस् । खुला जमिनमा अथवा पानीको स्रोतनजिक दिसा नगर्नुहोस् ।