Be alert for landslides during heavy rainfall. Be especially alert for landslides at night when many people may be asleep.

Preparedness for Response Messages(30)
45/55
prev next
Be alert for landslides during heavy rainfall. Be especially alert for landslides at night when many people may be asleep.
भारी वर्षाको समयमा पहिरोका बारेमा सतर्क रहनुहोस् । विशेष गरी धेरै मानिसहरू सुतिरहेको हुन सक्ने रातको समयमा पहिरोका बारेमा सतर्क रहनुहोस् ।