Carry a whistle on your person at all times to attract attention in an emergency. Blow the whistle if you are trapped or injured by an earthquake, flood or landslide. You can also blow the whistle if you are attacked. A whistle can be heard far away and i

Preparedness for Response Messages(30)
29/55
prev next
Carry a whistle on your person at all times to attract attention in an emergency. Blow the whistle if you are trapped or injured by an earthquake, flood or landslide. You can also blow the whistle if you are attacked. A whistle can be heard far away and it can save your voice. Keep the whistle on your key ring or hang it on a chord round your neck.
आपत्कालीन परिस्थितिमा अरूको ध्यान आकर्षित गर्नका लागि सधैँ आफूसँग सिट्ठी राख्नुहोस् । यदि तपाईँ भूकम्प, बाढी अथवा पहिरोब̊ारा फन्दामा पर्नुभएको (trapped) छ अथवा घाइते हुनुभएको छ भने सिट्ठी बजाउनुहोस् । यदि तपाईँमाथि हमला भएको छ भने पनि तपाईँ सिट्ठी बजाउन सक्नुहुन्छ ।सिट्ठीको आवाज धेरै टाढासम्म सुनिन सक्छ र यसले गर्दा तपाईँले चिच्याउनुपर्दैन । साँचो राख्ने रिब (key ring) मा सिट्ठी राख्नुहोस् अथवा सिट्ठीलाई डोरीले बाँधेर घाँटीमा झुण्ड्याउनुहोस् ।

App Products with this message