Do not drink water left by floods. It may be contaminated and make you ill. Make water safe to drink by boiling it for at least five minutes. You can also make water safe to drink by treating it with Piyush chlorine drops or the prescribed dose of other w

Preparedness for Response Messages(30)
40/55
prev next
Do not drink water left by floods. It may be contaminated and make you ill. Make water safe to drink by boiling it for at least five minutes. You can also make water safe to drink by treating it with Piyush chlorine drops or the prescribed dose of other water purification chemicals.
बाढीले छोडेर गएको बाँकी पानी नखानुहोस् । यो प्रदूषित हुन सक्छ र यसबाट तपाईँ बिरामी पर्न सक्नुहुन्छ । कम्तीमा पनि पाँच मिनेटसम्म उमालेर पानीलाई सुरक्षित पार्नुहोस् । पानीलाई पीयूष क्लोरिनका थोपा अथवा पानी शुद्ध पार्ने अरू रासायनिक पदार्थहरूका तोकिएको मात्राब̊ारा उपचार गरेर पनि पानीलाई तपाईँ सुरक्षित पार्न सक्नुहुन्छ ।

App Products with this message