If trapped, keep calm, and use your whistle to signal to others. Using a whistle saves energy and protects you from breathing in rubble and dust. If you do not have a whistle, knock on a hard surface to draw attention to your location.

Preparedness for Response Messages(17)
25/26
prev next
If trapped, keep calm, and use your whistle to signal to others. Using a whistle saves energy and protects you from breathing in rubble and dust. If you do not have a whistle, knock on a hard surface to draw attention to your location.
यदि तपाईँ फन्दामा पर्नुभएको छ भने शान्त रहनुहोस् र अरूहरूलाई यसको सक्ष्́ेत गर्नको लागि आप्mनो सिथ्́ीको प्रयोग गर्नुहोस् । सिथ्́ीको प्रयोगबाट ऊर्जाको बचत हुन्छ र सास फेर्दा ढुभ्̈ाका टुक्रा र धूलो सासबाट भित्र जान नदिई तपाईँलाई जोगाउँछ । यदि तपाईँसँग सिथ्́ी छैन भने आफू रहेको ठाउँका बारेमा अरूको ध्यान आकर्षित गर्नका लागि कडा सतह भएका वस्तुहरू एक–अर्कामा ठोक्नुहोस् ।

App Products with this message