If you are isolated by flood water, use your mobile phone to call for help. If you do not have a working mobile phone, use a whistle or wave bright coloured clothing to attract attention. Flash a torch at night to identify your position.

Preparedness for Response Messages(30)
52/55
prev next
If you are isolated by flood water, use your mobile phone to call for help. If you do not have a working mobile phone, use a whistle or wave bright coloured clothing to attract attention. Flash a torch at night to identify your position.
यदि तपाईँ बाढीको पानीमा एक्लो पर्नुभएको छ भने मदतका लागि फोन गर्नका निमित्त मोबाइल फोनको प्रयोग गर्नुहोस् । यदि तपाईँसँग काम गरिरहेको मोबाइल फोन छैन भने सिथ्́ीको प्रयोग गर्नुहोस् अथवा अरूको ध्यान आकर्षित गर्नका लागि चर्को रबको कपडा हल्लाउनुहोस् । आफू रहेको ठाउँको पहिचान गराउनका निमित्त रातको समयमा टर्च बाल्नुहोस् ।

App Products with this message