If you are trapped in a landslide, use a whistle to alert rescuers. Whistles can be heard easily. They also use less energy than shouting. If you do not have a whistle, make a loud noise by knocking objects together.

Preparedness for Response Messages(30)
54/55
prev next
If you are trapped in a landslide, use a whistle to alert rescuers. Whistles can be heard easily. They also use less energy than shouting. If you do not have a whistle, make a loud noise by knocking objects together.
यदि तपाईँ पहिरामा फन्दामा पर्नु भएको छ भने उद्धारकर्ताहरूलाई सतर्क पार्नका निमित्त सिथ्́ीको प्रयोग गर्नुहोस् । सिथ्́ीको आवाज सजिलै सुन्न सकिन्छ । सिथ्́ी बजाउँदा कम ऊर्जाको प्रयोग पनि हुन्छ । यदि तपाईँसँग सिथ्́ी छैन भने वस्तुहरूलाई आपसमा ठोकेर चर्को आवाज निकाल्नुहोस् ।