Keep your children safe from drowning. Do not allow your children to play in flood water. Make sure they stay close to you at all times where you can see and hear them.

Preparedness for Response Messages(30)
41/55
prev next
Keep your children safe from drowning. Do not allow your children to play in flood water. Make sure they stay close to you at all times where you can see and hear them.
आप्mना केटा–केटीहरूलाई डुब्नबाट सुरक्षित राख्नुहोस् । बाढीको पानीमा आप्mना केटा–केटीहरूलाई खेल्न नदिनुहोस् । तपाईँले उनीहरूलाई देख्न सक्ने र उनीहरूको आवाज सुन्न सक्ने ठाउँमा उनीहरू सधैँ तपाईँको नजिक रहन्छन् भन्ने कुरा पक्का गर्नुहोस् ।

App Products with this message