Monitor the weather for heavy rain which may cause floods or landslides, especially during the rainy season. Listen to local radio stations regularly and watch out for any warnings issued by the local authorities. Follow the advice given by the local auth

Preparedness for Response Messages(30)
36/55
prev next
Monitor the weather for heavy rain which may cause floods or landslides, especially during the rainy season. Listen to local radio stations regularly and watch out for any warnings issued by the local authorities. Follow the advice given by the local authorities to protect yourself and your family against harm from floods and landslides.
वशेष गरी वर्षा याममा बाढी अथवा पहिरो जान सक्ने गरी हुने भारी वर्षाका बारेमा थाहा पाउन मौसमको अनुगमन गर्नुहोस् । नियमित रूपमा स्थानीय रेडियो स्टेशन सुन्नुहोस् र स्थानीय अधिकारीहरूब̊ारा जारी गरिएको कुनै चेतावनी छन् कि भनी हेर्नुहोस् । बाढी तथा पहिरोले पु¥याउने हानि–नोक्सानीबाट आपूm र आप्mनो परिवारलाई सुरक्षित राख्नका निमित्त स्थानीय अधिकारीहरूले दिएका सल्लाहको अनुसरण गर्नुहोस् ।