Pay attention to the following warning signs to prepare for landslide risk: cracks in land, road or home, dirty underground water sources, and small stones falling for no apparent reason. If you notice these warnings, get to a safe place away from the ris

Preparedness for Response Messages(30)
34/55
prev next
Pay attention to the following warning signs to prepare for landslide risk: cracks in land, road or home, dirty underground water sources, and small stones falling for no apparent reason. If you notice these warnings, get to a safe place away from the risk area.
पहिरोका जोखिमका लागि तयार रहनका निमित्त चेतावनीका निम्नलिखित चिह््नहरूप्रति ध्यान दिनुहोस् ः जमिन, सडक र घरमा देखिएका चिरा, भूमिगत पानीको स्रोत धमिलो हुनु र देखिने कुनै कारणविना नै स–साना ढुभ्̈ा खस्नु । यदि तपाईँले यी चिह्न देख्नुभयो भने जोखिमको क्षेत्रभन्दा टाढा सुरक्षित ठाउँमा जानुहोस् ।