Prepare a landslide evacuation plan with your family. Agree on a meeting point outside your home in a safe open space away from unstable slopes and cliff edges. Establish evacuation routes from your home to the meeting point.

Preparedness for Response Messages(30)
32/55
prev next
Prepare a landslide evacuation plan with your family. Agree on a meeting point outside your home in a safe open space away from unstable slopes and cliff edges. Establish evacuation routes from your home to the meeting point.
परिवारसँग मिलेर पहिरो गएको समयमा सुरक्षित आश्रयस्थलमा कसरी जाने भन्ने बारेमा योजना तयार गर्नुहोस् । अस्थिर भिरालो ठाउँ र चट्टानी भीरको किनारभन्दा टाढा सुरक्षित ठाउँमा तपाईंको घरभन्दा पर भेट्ने ठाउँका बारेमा सहमति कायम गर्नुहोस् । भेट्ने ठाउँमा जानका लागि घरबाट सुरक्षित आश्रयस्थलसम्मका मार्गहरू निर्धारित गर्नुहोस् ।