Stay out of flood water to be safe. Do not play, bathe or swim in flood water. It is dangerous. Strong currents can sweep you away. Debris in the water can cause injury. Snakes in the water may bite you. The water may be contaminated and make you ill.

Preparedness for Response Messages(30)
39/55
prev next
Stay out of flood water to be safe. Do not play, bathe or swim in flood water. It is dangerous. Strong currents can sweep you away. Debris in the water can cause injury. Snakes in the water may bite you. The water may be contaminated and make you ill.
सुरक्षित रहनका लागि बाढीको पानीभन्दा टाढै रहनुहोस् । बाढीको पानीमा नखेल्नुहोस्, ननुहाउनुहोस् र पौडी नखेल्नुहोस् । यो खतरनाक हुन्छ । बलियो भेलले तपाईँलाई बगाउन सक्छ । पानीले बगाएर ल्याएका ढुभ्̈ा–माटाले चोट पु¥याउन सक्छन् । पानीमा भएका सर्पहरूले तपाईँलाई टोक्न सक्छन् । पानी प्रदूषित हुन सक्छ र तपाईँ बिरामी पर्न सक्नुहुन्छ ।

App Products with this message