Earthquakes are natural and happen so be prepared. Taking simple steps can save your life.

Earthquakes are natural and happen so be prepared. Taking simple steps can save your life.
भूकम्पहरू प्राकृतिक हुन् र यी जान्छन्, जान्छन् । त्यसैले यसका लागि तयार हुनुहोस् । साधारण कदमहरू चालेर तपाईँ आप्mनो ज्यान जोगाउन सक्नुहुन्छ ।

App Products with this message