What to Expect?- when an earthquake strikes, expect the ground to shake, buildings, bridges and power lines to collapse and glass to shatter. Keep calm when you feel the ground shake, do not panic

What to Expect?- when an earthquake strikes, expect the ground to shake, buildings, bridges and power lines to collapse and glass to shatter. Keep calm when you feel the ground shake, do not panic
के अपेक्षा गर्ने ? ः जब भूकम्प जान्छ, जमिन हल्लनेछ, घर, पुल र बिजुलीका लाइन ध्वस्त हुनेछन् र सिसा फुट्नेछन् । जब तपाईँले जमिन हल्लिएको महसुस गर्नुहुन्छ, त्यस बेला शान्त रहनुहोस्, नआत्तिनुहोस् ।

App Products with this message