Carry a whistle with you at all times to attract attention in an emergency. Blow the whistle if you are trapped or injured by an earthquake, flood or landslide. You can also blow the whistle if you are attacked. A whistle can be heard far away and it can

Preparedness for Response Messages(17)
12/26
prev next
Carry a whistle with you at all times to attract attention in an emergency. Blow the whistle if you are trapped or injured by an earthquake, flood or landslide. You can also blow the whistle if you are attacked. A whistle can be heard far away and it can save your voice.
आपत्कालीन परिस्थितिमा अरूको ध्यान आकर्षित गर्नका लागि सधैँ आफूसँग सिथ्́ी राख्नुहोस् । यदि तपाईँ भूकम्प, बाढी अथवा पहिरोब̊ारा फन्दामा पर्नुभएको (trapped) छ अथवा घाइते हुनुभएको छ भने सिथ्́ी बजाउनुहोस् । यदि तपार्इँमाथि हमला भएको छ भने पनि तपाईँ सिथ्́ी बजाउन सक्नुहुन्छ । सिथ्́ीको आवाज धेरै टाढासम्म सुनिन सक्छ र यसले गर्दा तपाईँले चिच्याउनुपर्दैन ।

App Products with this message