Are you ready? Shaking during an earthquake may cause loose objects to fall. Falling objects may injure or kill. Protect yourself and your family from injury by securely screwing or chaining heavy objects such as shelves, cupboards, water tanks, and mirro

Preparedness for Response Messages(17)
13/26
prev next
Are you ready? Shaking during an earthquake may cause loose objects to fall. Falling objects may injure or kill. Protect yourself and your family from injury by securely screwing or chaining heavy objects such as shelves, cupboards, water tanks, and mirrors to the wall or floor.
के तपार्इं तयार हुनुहुन्छ ? भूकम्पको समयमा जमिन हल्लिँदा त्यसबाट नबाँधी राखिएका वस्तुहरू खस्न सक्छन् । यस्ता वस्तुहरू खसेर चोटपटक लाग्न सक्छ अथवा मानिस मर्न सक्छन् । तख्ता, दराज, पानीका ट्याक्ष्́ीजस्ता गह्रौँ वस्तुलाई भित्तामा अथवा भूईँमा राम्ररी पेच कसेर अथवा बाँधेर चोटपटक लाग्नबाट आफूलाई र आप्mनो परिवारलाई सुरक्षित पार्नुहोस् ।

App Products with this message