In your home, school or workplace, learn and practise the safety position which you should adopt in an earthquake. This is called Drop, Cover, and Hold On. Drop down low to make yourself small. Then cover your head and neck with your arms. These two actio

Preparedness for Response Messages(17)
15/26
prev next
In your home, school or workplace, learn and practise the safety position which you should adopt in an earthquake. This is called Drop, Cover, and Hold On. Drop down low to make yourself small. Then cover your head and neck with your arms. These two actions will help to protect you from falling objects. If there is strong furniture nearby such as a table, hold on to it. This will also help to protect you. Once you have assumed this safety position, stay where you are until the shaking stops.
घर, विद्यालय र काम गर्ने ठाउँमा भूकम्पको समयमा तपाईँले लिनुपर्ने सुरक्षित आसनका बारेमा सिक्नुहोस् र त्यसको अभ्यास गर्नुहोस् । यसलाई ‘घुँडा टेकी गुडुल्किनुहोस्, ओत लागी समात्नुहोस्’ भनिन्छ । आफूलाई सानो पार्नका निमित्त भूईँमा सुत्नुहोस् । त्यसपछि टाउका र घाँटीलाई पाखुराले ढाक्नुहोस् । यी दुई कामबाट खसिरहेका वस्तुहरूबाट जोगाउन तपाईँलाई मदत पुग्दछ । नजिकै टेबुलजस्तो कुनै बलियो फर्निचर छ भने त्यसलाई समात्नुहोस् । यसबाट पनि तपाईँलाई सुरक्षित राख्न मदत पुग्नेछ । यसरी तपाईँ सुरक्षित आसनमा बसिसकेपछि जमिन हल्लिन नछोडुञ्जेलसम्म त्यहीँ नै बसिरहनुहोस् ।

App Products with this message