Floods can happen at any time. Always be prepared and take simple precautions to save your life

Floods can happen at any time. Always be prepared and take simple precautions to save your life
बाढी जुनसुकै समयमा जान सक्दछ । आप्mनो जीवनको रक्षा गर्नका निमित्त सधैँ तयार रहनुहोस् र साधारण पूवर्– सावधानी अँगाल्नुहोस् ।

App Products with this message