Keep your home safe from fire. Keep your roof clear from hay, leaves and debris. Remove all hay, dead wood and vegetation at least 30 feet away from your home. This will protect your home from the potential cause and spread of fire.

Keep your home safe from fire. Keep your roof clear from hay, leaves and debris. Remove all hay, dead wood and vegetation at least 30 feet away from your home. This will protect your home from the potential cause and spread of fire.
आगलागीबाट आप्mनो घरलाई सुरक्षित राख्नुहोस् । छानामा पराल, पात– पतिभ्̈र र भत्के–बिग्रेका टुक्रा–टाक्री केही पनि नराख्नुहोस् । भएभरका पराल, सुकेका काठ र पात–पतिभ्̈र आप्mनो घरभन्दा ३० फीट पर हटाउनुहोस् । यसले तपाईंको घरलाई आगलागीको सम्भावित कारण र आगलागी पैmलनबाट बचाउँछ ।