Are you ready? Prepare a fire action plan with your family. Agree on a meeting point outside in a safe open space. Plan an alternative escape route in case the main door is blocked. Keep a whistle on you at all times to act as a warning sound.

Preparedness for Response Messages(3)
9/9
prev
Are you ready? Prepare a fire action plan with your family. Agree on a meeting point outside in a safe open space. Plan an alternative escape route in case the main door is blocked. Keep a whistle on you at all times to act as a warning sound.
के तपार्इं तयार हुनुहुन्छ ? परिवारसँग मिलेर आगलागीका बारेमा आप्mनो कार्य योजना तयार पार्नुहोस् । घरभन्दा बाहिर भेट्नका लागि तोकिएको सुरक्षित खुला ठाउँका बारेमा सहमति कायम गर्नुहोस् । मूल ढोका बन्द भएको अवस्थामा बाहिर निस्कनका लागि वैकल्पिक बाटोका बारेमा योजना तयार पार्नुहोस् । चेतावनीको आवाजका रूपमा काम गर्ने गरी आप्mनो साथमा सधैँ सिथ्́ी राख्नुहोस् ।