Build safely: Follow proper building codes when constructing your home for fire safety and to protect it from collapse due to an earthquake. A building code compliant home can save lives and property.

Build safely: Follow proper building codes when constructing your home for fire safety and to protect it from collapse due to an earthquake. A building code compliant home can save lives and property.
सुरक्षापूर्वक निर्माण गर्नुहोस् ः आगलागीबाट सुरक्षा होस् र भूकम्पबाट घर नभत्कियोस् भन्नका लागि आप्mनो घर बनाउँदा उपयुक्त भवन संहिताको पालन गर्नुहोस् । भवन संहिताको पालन गरिएको घरबाट धन–जनको सुरक्षा हुन सक्छ ।

Audio Products with this message

App Products with this message