Are you ready? Prepare an earthquake action plan with your family. Agree on a meeting point outside in a safe open space. Plan escape routes in case the main door is blocked. Keep a whistle on you at all times.

Preparedness for Response Messages(17)
10/26
prev next
Are you ready? Prepare an earthquake action plan with your family. Agree on a meeting point outside in a safe open space. Plan escape routes in case the main door is blocked. Keep a whistle on you at all times.
के तपार्इं तयार हुनुहुन्छ ? परिवारसँग मिलेर भूकम्पसम्बन्धी कार्य योजना तयार गर्नुहोस् । बाहिर सुरक्षित खुला क्षेत्रमा भेट्ने ठाउँका बारेमा सहमति कायम गर्नुहोस् । मूल ढोका बन्द भएका अवस्थामा भाग्ने बाटाहरू निर्धारित गर्नुहोस् । आफूसँग सिथ्́ी राख्नुहोस् ।

App Products with this message