Have an emergency bag ready for your family. This should contain essential items you will need immediately after a flood or landslide. Contents: a torch and batteries, a small radio, enough dry food such as beaten rice or instant noodles for one day, a pl

Preparedness for Response Messages(17)
11/26
prev next
Have an emergency bag ready for your family. This should contain essential items you will need immediately after a flood or landslide. Contents: a torch and batteries, a small radio, enough dry food such as beaten rice or instant noodles for one day, a plastic bottle of drinking water, a bottle of Piyush chlorine drops for purifying drinking water, a basic medical kit and photocopies of your ID cards. Store the bag in a safe place that is easily reached.
तपाईँको परिवारका निमित्त आपत्कालीन परिस्थितिको ब्याग तयारी अवस्थामा राख्नुहोस् । यस ब्यागमा बाढी अथवा पहिरापछि लगत्तै तपाईंलाई नभई नहुने वस्तु ंहुनुपर्दछ । यी वस्तुहरू हुन् ः टर्च र ब्याट्री, सानो रेडियो, एक दिनका लागि पुग्ने चिउरा अथवा तयारी चाउचाउजस्ता पर्याप्त मात्रामा सुक्खा खाना, खानेपानी भएको प्लास्टिको एक बोतल, खानेपानीलाई सफा पार्नका लागि पीयूषको क्लोरिन थोपा, आधारभूत मेडिकल किट र तपाईँको परिचयपत्रका फोटोकपीहरू । सजिलै पुग्न सकिने सुरक्षित ठाउँमा यो ब्याग राख्नुहोस् ।

App Products with this message